Sedm velkých principů malého mluvení

 Stručný popis jednotlivých lekcí a videí hlavního kurzu akademie mluvení

Princip 1. - Připrav VNITŘEK

Jak funguje naše komunikace s lidmi? Co ji ovlivňuje na straně mluvčího a co na straně příjemce? Důležité kvality mluvčího objevili už staří řečtí rhétoři.

1.1 - Vítej v Akademii mluvení
PRACOVNÍ SEŠIT k první lekci si stáhneš po otevření prvního videa.
1.2 - "Já jsem mu to řekl"
Proč nám ta mluvená komunikace někdy nefunguje...
1.3 - Praktické úkoly
Praktické zkoušení, promýšlení a další zkoušení nám pomůže ke změnám. Proto Ti občas navrhuji nějaký úkol.
1.4 - Vnitřní prostředí mluvčího
„Ústa říkají to, čím přetéká srdce.“ Co se odehrává v mé mysli, má velký vliv na můj způsob mluvení.
1.5 - Vnitřní prostředí příjemce
Dění v mysli příjemců rozhoduje o jejich porozumění. Pokud o jejich vnitřním dění něco vím, mohu na ně reagovat.
1.6 - Nonverbální komunikace
Naše mluvení nevyhnutelně doprovází i mimoslovní vyjádření: vzdálenost mezi námi, můj postoj, gesta, výraz tváře a další prvky.
1.7 - Dotazování
Abych si byl jistý porozuměním na straně partnera, nutně potřebuji jeho zpětnou vazbu.
1.8 - Hlavní oblasti mluveného projevu
Už staří Řekové přišli na to, že mluvení je víc než slova. Klasická rétorika vypichuje tři hlavní oblasti našeho mluveného projevu.
1.9 - Pathos, aneb "jak to říká"
Obsah naší řeči je absolutně klíčový, ale způsob podání rozhodne, jestli můj obsah bude srozumitelný a přijatelný.
1.10 - Studium, promýšlení, nácvik
Má-li se v našem mluvení něco změnit, potřebujeme si nové věci zkoušet NAHLAS.
1.11 - Jak se učit mluvení
První lekci uzavírá několik doporučení, jak se učit nové prvky mluveného projevu.

Princip 2. - Poznej ÚČASTNÍKY

S kým budu mluvit? Co je to za skupinu? Jak se vyvíjí pozornost účastníků v průběhu setkání, jak mohu přítomné osvěžit a zapojit? Závěr je skvělou příležitostí.

2.1 - Jak Tvoje domácí úkoly?
Má-li se v našem mluvení něco zlepšit, potřebujeme si promýšlet a hlavně nacvičovat různé věci.
2.2 - Analýza příjemců mluvení
Abychom ve svém mluvení byli opravdu efektivní, potřebujeme způsob podání přizpůsobit konkrétní skupině.
2.3 - Analýza předem
Čím konkrétnější představu o svých posluchačích máme, tím účinněji je můžeme zasáhnout. Dlouhodobá práce se stejnou skupinou bývá trochu pastí…
2.4 - Co vědí a jaké mají postoje?
Bude můj obsah pro ně zajímavý a užitečný? Jak se připravit na předsudky a námitky?
2.5 - Jak je mohu získat?
Pozornost potřebujeme upoutat nejen na začátku.
2.6 - Analýza v průběhu
Co je dobré zjišťovat na místě. V čem to má posluchač těžší než mluvčí.
2.7 - Rozumějí a přijímají?
Efektivní komunikátor stále sleduje a ověřuje míru porozumění a přijetí svého výkladu. Co dělat, když vnímám nepochopení nebo odpor?
2.8 - Jak účastníky osvěžit
Mohu udržet trvalou pozornost? Nabízím Ti více než dvacet praktických podnětů, jak své posluchače průběžně „budit“.
2.9 - Analýza potom
„Domluvil jsem!“ To ale zdaleka není konec mojí práce. Úspěch příštího mluvení závisí na správném vyhodnocení.

Princip 3. - Polož PERLU

Většinou mluvíme, abychom informace ze svojí hlavy přenesli do hlavy někoho dalšího. Je to ale náš jediný cíl? Jaké nástroje můžeme při svém mluvení používat? Jak zformulovat účinné jádro svého sdělení? Jak poutavě začít? Co s lidmi dělají vhodné ilustrace? Jak svoji promluvu výtečně zakončit a přitom dodržet časový limit?

3.1 - Zaměř se na to podstatné
On domluvil a já ještě přemýšlím a píšu si poznámky. Vím, že položil perlu…
3.2 - Nešvary
„Takžé…“ „Nechci tady mluvit o…“ „Dali mi pro tohle téma jen pět minut…“
3.3 - Cíle naší promluvy
Čeho chceš svojí promluvou dosáhnout? S čím mají Tvoji lidé odejít?
3.4 - Cíle v oblasti rozhodnutí
Proč mluví obchodník? Proč vedoucí, učitel, zdravotník, rodič…?
3.5 - Nástroje naší komunikace
Jaké nástroje máme k dispozici, abychom cílů své promluvy opravdu dosáhli?
3.6 - Časový plán
Dostal/a jsi na svoji promluvu málo času? – Jak dodržet stanovený limit a přitom dosáhnout svých cílů.
3.7 - Obsah a jeho uspořádání
Logika osnovy usnadňuje zapamatování…
3.8 - Příklady a ilustrace
Vhodné ilustrace podněcují představivost účastníků rozhovoru a pomáhají pochopit kontext.
3.9 - Aplikační výzva
Co se má stát, až svoji promluvu skončíš?
3.10 - Úvod a závěr
Jak bude znít Tvých prvních deset slov? A jak posledních deset?

Princip 4. - Odlož TRÉMU

Nad skličující trémou je možné vyhrát. Odhalím Ti tři roviny, na kterých si trému můžeme podmanit, a dodám spoustu praktických námětů.

4.1 - Pozóóór trééémááá!
„Tréma je psychický stav emočního napětí“...
4.2 - Pochybnosti
Za naší trémou zpravidla stojí několik klíčových pochybností…
4.3 - Nedostatečná příprava
Některé pochyby jsou logické. Odstraň důvody a zbude už jen zápas s emocemi.
4.4 - Tři roviny trémy
I když nás obvykle nejvíc trápí fyzické projevy trémy, její hlubší kořeny je důležité řešit na prvním místě.
4.5 - Hodnota člověka
Pochybnost o sobě samém bývá jednou z nejhlubších příčin naší trémy.
4.6 - Identita
Kdo jsem a jaký je smysl mojí promluvy?
4.7 - Duševní příprava
Vytvoř si reálnou představu o sobě, o svých posluchačích, o celé situaci.
4.8 - Fyzická příprava
Od povrchního dýchání až po chvění prstů…
4.9 - Další projevy
Bušení srdce, poruchy trávení, „okno“…
4.10 - Akční plán
S trémou při mluvení je to podobné jako s řízením auta. I trenažér se najde…

Princip 5. - Promluv KRÁSNĚ

Podmínkou úspěšné komunikace je srozumitelnost. Přitom i srozumitelnost může být krásná! Poodhalím Ti zákoutí našeho jazyka, která Ti pomohou v efektivnějším mluvení. Dojde na artikulační cvičení a jazykolamy… Ukážeme si dimenze našeho mluvení a jak jich plně využívat.

5.1 - Artikulace je základ srozumitelnosti
Pro správnou výslovnost potřebujeme nejen obratnost jazyka…
5.2 - Samohlásky jsou krásné
Délky dělají češtinu češtinou.
5.3 - I mluvidla potřebují rozcvičku
Svaly jako každé jiné. Aby dobře pracovaly, potřebují rozcvičení a posilování.
5.4 - Precizní výslovnost je dostupná
Těžko s jazykolamy – lehce při mluvení…
5.5 - Nebezpečí smyku!
Rychlost svého mluvení přizpůsob okolnostem.
5.6 - Jak se zpívá řeč
Intonace určí, jestli jde o oznámení, otázku, rozkaz, zvolání…
5.7 - Kousíček češtiny
Neboj se. Kousek po kousku to zvládneš.
5.8 - "Mluv, jak ti zobák narost", ale...
Jak na některá záludná zákoutí našeho jazyka.
5.9 - Rozvíjej slovní zásobu
Bohatší mluvení rozvíjej hrou.

Princip 6. - Mluvíš TĚLEM

Pro tuhle lekci budeš opět potřebovat zrcadlo; čím větší, tím lepší. Které jsou první tři věci, jimiž s lidmi komunikujeme při osobním setkání? Jaké další viditelné prvky ovlivňují účinnost našeho mluvení?

6.1 - Ať chceš či nechceš, mluvíš celým tělem, nejen ústy
Co obvykle vnímáš jako první, když se mluvčí postaví před skupinu – ještě než cokoli řekne?
6.2 - Jak a kde stojíš
Čím se vyznačuje správný postoj řečníka? Kam se postavit? Můžeme při mluvení sedět?
6.3 - Mluví i tvůj pohled, úsměv, oděv
Bodem spojení při rozhovoru jsou oči. Můžeme něco změnit na tom, jak se tváříme?
6.4 - Zrcadlo, zrcadlo, kdopak je...
U tohoto videa budeš potřebovat více soukromí a klidu než kdykoli předtím.
6.5 - Aby ruce souhlasily s ústy
Máš tendenci při mluvení stát jako „prkno“ nebo jsi jak hurikán?
6.6 - Na kolik dob vlastně dýcháme
Ekonomie dýchání nás chrání před energetickou krizí mluvení.
6.7 - Jak pečovat o svůj hlas a jak jej cvičit
Hlasová rezonance a rýma se k sobě nehodí. A věděl/a jsi, že intonační rozsah svého hlasu můžeš zvětšit?
6.8 - Klíče ke zřetelnému šeptání se hodí pro mluvení nahlas
Kdo nemluví dobře potichu, těžko bude dobře mluvit nahlas…
6.9 - Barevný hlas a modulace
Modulace znamená, že řečník umí dobře pracovat se všemi parametry mluveného projevu.
6.10 - Prostor taky mluví!
Mluvíváš ke skupině venku, v hlučném prostředí, v prostoru s dozvukem? Pár praktických podnětů Ti pomůže zvládnout to co nejlépe.

Princip 7. - Neboj se OTÁZEK

Jak Ti je, když někdo z Tvých posluchačů položí otázku? Jsou pro Tebe otázky projevem zájmu a povzbuzením? Nebo se jich spíš bojíš? Do jaké míry sám/sama pracuješ s otázkami ve vztahu k účastníkům setkání? V této lekci se mimo jiné naučíš klást účinné otázky, které ve Tvém mluvení sehrají významnou úlohu.

7.1 - Otázky podporují spojení
Většinou se otázky účastníků dají do značné míry předvídat. Takže se jich neboj…
7.2 - Co se může stát, když dovolíš otázky
Většina otázek je projevem zájmu o téma, i když některé třeba neznějí úplně příjemně.
7.3 - A co když nevím...
Tvůj vnitřní postoj je moc důležitý. Co nevíš ty, mohou vědět účastníci setkání.
7.4 - Otázky mluvčího pomáhají posluchačům
Co lidé sami vytvoří, to si nejlépe pamatují. Dobrými otázkami jim pomáhej tvořit a pamatovat si.
7.5 - Dobré otázky představují krásné umění
Otázkami můžeš provázet efektivní jednání, diskusi, vzdělávací rozmluvu, poradu…
7.6 - A co když nic neříkají
Jak různé skupiny obvykle reagují na otázky mluvčího? A co s jejich reakcemi dál?

Princip 8. - Plánuj ROZVOJ (bonusová lekce)

Ještě není konec! Vytvoř si strategický plán, jak jednotlivé prvky aplikovat a dále rozvíjet…

8.1 - I starý strom, dokud žije, roste
Mám naději, že jsi své mluvení za posledních pár týdnů aspoň trošku zlepšil/a. V této lekci je hromádka námětů, jak vše vyhodnotit a jak můžeš růst i dál.
8.2 - Když jsme byli malí
Pozorování a napodobování může významně obohatit i dospělé.
8.3 - Má-li se něco změnit, potřebuji plán
Kromě neústupného zachovávání vlastního plánu pomůžou v rozvoji další lidé: parťák, mentor, profík.
8.4 - Efektivní zpětná vazba ukazuje cestu
Vyzkoušej nástroje zpětné vazby. Nauč se přijímat pochvalu. Studuj další zdroje. Všechno dobré hned zkoušej v reálu.
8.5 - O čem to vlastně bylo
Komunikační řetězec; Logos, Ethos, Pathos; Analýza publika; Polož perlu; Odlož trému; Promluv krásně; Mluvíš tělem; Neboj se otázek; Plánuj rozvoj.
8.6 - "Napiš mi - víš, že sbírám známky"
Které prvky svého mluvení jsi v průběhu tohoto kurzu změnil/a? Čeho si všimli tvoji kolegové a blízcí? Komu tento kurz doporučíš? Certifikát je připraven i pro Tebe!

Přihlas se do kurzu
Sedm velkých principů malého mluvení

Akademie mluvení je součástí vzdělávacího programu Axia Management Academy z.ú.,
proto se na ni plně vztahují obchodní podmínky této instituce.
Přečti si je, prosím.

Axia Management Academy, z.ú. mimo jiné poskytuje studium
završené mezinárodně uznávaným titulem MBA (Master of Business Administration);
v tomto programu zodpovídám za modul rétorika a sebeprezentace.