Co říkají jiní

 

Pro technika, který profesně moc nemluví a chce se naučit kultivovaně mluvit, veřejně vystupovat a tím umět (sebe) prodávat, jsou peníze investované do Akademie mluvení jednou z nejlepších investic do vzdělání. Akademie mluvení je poctivě zpracované souhrnné dílo od poctivého člověka, který sám musel překonat velké překážky v oblasti mluvení, a proto moc dobře ví co říká a dělá. Dílo zahrnuje všechny oblasti potřebné ke zvládnutí být dobrým komunikátorem, především rozvoj v duchovní, duševní, fyzické oblasti a pak samotné detaily prověřené praxí autora.
Ing. Radek Šibinský, účastník online kurzu Sedm velkých principů malého mluvení

 

Zdravím Vás Pavle, chtěl bych Vám ještě jednou osobně poděkovat za báječné školení. 😉 Považuji ho za top školení v mém životě a posunul jste mě "o PARNÍK", v osobní emocionální i racionální rovině, hlavně v oblasti sebepoznání a sebeporozumění. Děkuji.
Mgr. Roman Bělohlávek, absolvent třídenního školení Pokročilá komunikace a sebeprezentace, šéf prodeje, senior consultant, reklama, Radio Čas Zlínsko

 

Moc děkuji za tento kurz. Jsem jeho ukojeným účastníkem. (Sedm velkých principů malého mluvení, pozn. red.) Než jsem si jej zaplatil, měl jsem velké pochybnosti. Ovšem tvoje krátká motivační videa byla dostatečně přesvědčivá. Od začátku na mě působí už jen pozorování samotného tvého vystupování a práce s hlasem ve všech videích. V kurzu se mi moc líbí tvoje komplexní pojetí tématu rétoriky jako celek komunikace vůbec. Celý kurz je pro mě velice inspirativním zdrojem, který dává smysl, pěkně v pořadí jednotlivých lekcí...
Adam Carda, účastník online kurzu Sedm velkých principů malého mluvení

 

Je až neuvěřitelné, jak jednoduše a rychle dokázal Pavel pomoci. Podezřívám ho, že už během prvního setkání „odhalil“ můj způsob analytického myšlení. Při konzultacích pak používal ty správné argumenty, které jsem k posunu potřeboval. A protože vše probíhalo zcela přirozeně, neformálně a hlavně prakticky, jeho připomínky a doporučení se rychle staly součástí mého chování a uvažování při vystupování na veřejnosti.
Jakub Kos, freelancer, specialista na obsahovou strategii a výzkum

 

Pavla Vopaleckého znám více než deset let a vážím si ho jako moudrého člověka a skvělého řečníka, který je vzorem a inspirací mnohým lidem. Díky svým hojným zkušenostem z rozhlasového vysílání, moderování či lektorské činnosti a také díky své neúnavné píli a mimořádné preciznosti se stal špičkovým odborníkem (nejen) v oblasti mluveného projevu. Pavlova jedinečnost jakožto trenéra rétoriky spočívá v tom, že své posluchače vede nejen ke zvládnutí řečnických dovedností, nýbrž i k získání zdravého sebevědomí, neboť právě to považuje za základ kvalitní komunikace. Nadšení, s jakým trénuje lidi v oblasti rétoriky, prozrazuje, že se mluvením na veřejnosti nejen přes 20 let z velké části živí, ale že ho to i neuvěřitelně baví.
Mgr. Radoslav Ženata; Inspiration, kouč, mentor, lektor, konzultant

 

Pavel Vopalecký pro mně vždy představoval vysoký standard mluveného projevu, a to ještě v dobách, kdy se rétorické umění v naší zemi příliš nepěstovalo. V jeho případě se jedná o dlouhodobě prověřenou kvalitu - rozhlasové pořady, které Pavel pro naše rádio natočil již před více než dvěma desítkami let, mají i ve srovnání s dnešní produkcí stále vysokou formální i obsahovou kvalitu a představují určitý etalon.
Díky tomu, že se Pavel tímto oborem po celou tu dobu stále aktivně zabývá, věřím, že Akademie mluvení bude velmi kvalitním nástrojem, který umožní proniknout do krásného světa umění se vyjadřovat a zdokonalit se v něm.
Ing. Daniel Zeman; Trans World Radio, česká pobočka v Brně, technický ředitel

 

Pavla znám dlouho. Opakovaně jsme ho pozvali například v rámci našeho projektu Student Business Forum. Jeho semináře s názvem "Jak mluvit a přitom i komunikovat" byly vysokoškolskými studenty hodnoceny velice kladně. Pavel se na rozdíl od mnoha učitelů vymyká onomu známému pořekadlu z Murphyho zákonů: "Kdo to umí ten to dělá, kdo to neumí, ten to učí." Na jeho seminářích o mluvení se učíte už jen tím, že ho pozorujete při práci.
Ing. Rostislav Navrátil; Integrity Life, zástupce ředitele

 

Mluvený projev Pavla Vopaleckého je dle mého názoru skvělý. Má velmi příjemnou barvu hlasu a dokáže s ním výborně pracovat. Umí posluchače zaujmout a udržet jejich pozornost. Je přemýšlivý a hluboký, takže to, co říká, má vždy velmi jasnou strukturu a své myšlenky dokáže přesně 'vypointovat'. Velmi si u něj vážím také toho, že si své řečnické obdarování a dovednosti nenechává pro sebe, ale vždy mu leželo na srdci, aby v tomto umění mohli růst i lidé kolem něj. Osobně od něj hodně čerpám nejen pro svůj mluvený projev, ale i co se týče oblasti konsekutivního tlumočení.
Ing. Mgr. Marcela Zedníčková, Inspiration - zástupce vedoucího; kouč, mentor, konzultant; kromě toho učitelka angličtiny a tlumočnice

 

Pavel Vopalecký je od října 2012 členem řečnického klubu Toastmasters, který jsem v sezóně 2012/2013 vedl jako jeho prezident. Již od samého počátku Pavel patřil mezi nejlepší řečníky, což dokládají jeho opakovaná vítězství v klubových soutěžích. Pavlův řečnický projev je vyzrálý, co se formální i obsahové stránky řeči týče. Kromě toho také poskytuje špičkovou zpětnou vazbu méně zkušeným členům a pomáhá jim ve zdokonalování jejich projevu. Pokud k uvedeným skutečnostem připočteme i Pavlův lidský a trpělivý přístup, nedovedu si představit lepšího lektora rétoriky.
Ing. Martin Bobek, bývalý prezident řečnického klubu Toastmasters Ostrava

 

Velice si vážím Pavla jako člověka i jako řečníka. Svým projevem dokáže vtáhnout posluchače, získat si jejich pozornost a zároveň velice srozumitelně a jasně vysvětlit své téma. A nezáleží na tom, jestli mluví k mladým posluchačům anebo ke staršímu publiku. Jsem si jistý, že každému, kdo se chce něco naučit o umění mluvit před lidmi, bude Akademie mluvení velikým přínosem.
Tomáš Kolman, vedoucí vzdělávacích programů v Křesťanské akademii mladých

 

Zkušený lektor, profesionální úroveň, velmi dobrá komunikace, téma podávané velmi záživnou formou. Výborná komunikace, přirozenost, profesionalita. Krásný jazyk – výslovnost, čeština. Ovládá umění naslouchat, umí vysvětlovat na příkladech. Přínosný seminář, získání konkrétních a praktických zkušeností. Zajímavé by bylo uskutečnit další kurzy v jeho provedení.
Anonymní hodnotící dotazník na konci semináře o prezentaci